Úvodná stránka

Noc múzeí a galérii

Dňa 20. mája 2017 sa v kultúrnych zariadeniach mesta Trenčín konala noc múzeí a galérii. Tento rok sa do podujatia už po druhýkrát zapojila aj Astronomická pozorovateľňa profesora Alojza Cvacha pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vstupy do pozorovateľne boli každé dve hodiny od 16:00. Posledný vstup bol o 22:00. V rámci programu sa návštevníci dozvedeli o možnostiach, ktoré naša hvezdáreň ponúka. Následne sa konala v rámci programu krátka prednáška o aktuálnej nočnej oblohe. Po prednáške mali návštevníci možnosť pozrieť si film s astronomickou tematikou, pričom najväčšiemu záujmu sa tešil dokument o vedeckej predstave mimozemšťanov a hľadaní života vo vesmíre. Hvezdáreň počas noci múzeí a galérii navštívilo viac ako 160 ľudí.

Otvorenie hvezdárne pre verejnosť

Dňa 5.4.2017 sa po prvýkrát otvorili brány astronomickej pozorovateľne Alojza Cvacha v Trenčíne. Program začal o 20:00 prednáškou o histórii astronómie v Trenčíne, ktorej počiatky  sa spájajú  s pôsobením rehoľných rádov jezuitov a piaristov. Jezuitské a neskôr piaristické gymnázium sa stalo liahňou mnohých svetovo a medzinárodne  uznávaných fyzikov a astronómov. Môžeme spomenúť mená ako Maximilán Hell, Ján Šajnovič Nepomuk, Franitišek Weiss (Weisz), či Frantiśek Taucher.  V modernej histórii sa podarilo prof. Cvachovi otvoriť observatórium v roku 1973. Neskôr ho viedol Ing.   Ľubomír Bubeník (zomrel 2017). Pozorovateľňa zanikla po odovzdaní budovy v rámci reštitúcii v roku 1990. Pozorovateľňu sa podarilo sprevádzkovať na krátku dobu v roku 2006 už v nových priestoroch. 3. 4. 2017 z iniciatívy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja  bola otvorená astronomická pozorovateľňa v Trenčíne. Od apríla slúži táto astronomická pozorovateľňa  verejnosti každú stredu o 20:00.

Po prednáške  sa asi 15 návštevníkov presunulo pod tmavú oblohu. Napriek nepriaznivému počasiu účastníci pozorovali  útvary a krátery v oblasti Mora Kríz. Návštevníci odchádzali spokojní. Mnohí z nich sľúbili, že prídu zase aj s ďalšími záujemcami.

Znovuotvorenie hvezdárne v Trenčíne pre verejnosť

Pozývame vás do znovuotvorenej hvezdárne v budove Gymnázia Ľ. Štúra na ulici 1. mája v Trenčíne. Znovuotvorenie pre verejnosť sa začína v stredu 5. apríla 2017 o 20:00 prednáškou „História a súčasnosť astronómie v Trenčíne“. Nasledovať bude beseda s pracovníkmi hvezdárne. 

Po skončení programu si budú môcť návštevníci vychutnať vesmír na vlastné oči pomocou ďalekohľadov. Vchod do hvezdárne je zabezpečený cez točité schodisko v prístavbe gymnázia. Vstup je bezplatný.

Odomykanie nočnej oblohy

Organizátori Vás radi uvítajú na „Odomykaní nočnej oblohy“, ktoré sa uskutoční v sedle Kykula v katastri obce  Chocholná -Velčice, v blízkosti starej školy na štátnej hranici. Pozoruje sa iba v prípade pekného počasia a priaznivej predpovede!  Pozorovanie sa koná v rámci medzinárodného programu International Meteor Organization. Cieľom je spoznávanie nočnej oblohy, pozorovanie atronomickým ďalekohľadom a  možnosť sledovať meteorické roje Lyridy a Virginidy. So sebou si prineste spací vak, karimatku, baterku, hodinky, niečo na opekanie, platný občiansky preukaz a stan (ak máte).Vítaný je hudobný nástroj a dobrá nálada. Zraz je o 17:00 pri penzióne Stará Škola na Kykule.   Organizátor si vyhradzuje právo použiť získané  údaje pre vedecké účely

Termín konania expedície: 22. – 23. apríla  2017 

 

Doprava na miesto expedície:

Autom s účastníkmi expedície. Je potrebné sa vopred ohlásiť na doleuvedené telefónne čísla aj v prípade individuálneho príchodu.

Do sedla Kykula autobusovou linkou Trenčín – Chocholná-Velčice – Kykula. Na zastávke Chocholná-Velčice, rázcestie vystúpiť. Odtiaľ doprava po ceste po cca 4 km okolo starej školy ku štátnej hranici s ČR. Po slovenskej strane (ísť vľavo) štátnej hranice cca 500 m na miesto pozorovania.

Alebo:

Autobusovou linkou Trenčín – Drietoma na zastávku Drietoma, kotlina na štátnej hranici. Odtiaľ po ceste 1/50 na odbočku na obec Vyškovec. Prejsť cez obec Vyškovec, po asfaltovej ceste na slovenskú stranu. Na hranici odbočiť doprava.  Po cca  500 metroch prejsť na slovenskú stranu štátnej hranice. Týmito cestami je možné ísť aj autom.

GPS súradnice miesta pozorovania N+48° 55' 27.49", E+17° 51' 37.40"

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie obráťte sa na mailovú adresu hvezdaren@tnuni.sk  alebo na telefónne číslo 0904 469 389.

Viac informácii o medzinárodnom projekte International Meteor Organization nájdete na www.imo.net. Informácie o pozorovaných meteorických rojoch sú na www.imo.net, www.meteorshowersonline.com a sk.wikipedia.org.

Mapa: A je stará škola na Kykule. Miesto pozorovania sa nachádza na mieste B.