História

S astronómiou sa v Trenčíne stretávame už v pol. 17. storočia, keď v Trenčíne začalo  fungovať astronomické observatórium jezuitského rádu.  V roku 1644 vyšla v Trenčíne prvá astronomická publikácia a zároveň prvý kalendár na Slovensku vôbec. Spomedzi jezuitov – astronómov , ktorí v Trenčíne pôsobili, môžeme spomenúť mená ako Maximilián Hell, podľa ktorého  - ako jediného Slováka - nesie pomenovanie i kráter na Mesiaci. Vyznamenal sa predovšetkým svojimi výpočtami dráh telies  a prechodu (zatmenia)  Slnka pred planétou Venuša. Ďalšími menami spojenými so stredovekým observatóriom pri jezuitskom kolégiu boli  František Borgia  Kéry, Ján Šajnovič a František  Weiss. Observatórium zaniklo po zrušení jezuitského rádu v roku 1776.

V roku 1968 rozhodla vláda  ČSSR o vybudovaní hvezdární v každom z najväčších okresov. Preto sa začiatkom roka 1969 začalo s úpravou budovy na terajšej ulici 1. mája  pre účely budúcej hvezdárne. Stavbu sa podarilo dokončiť v roku 1970. Hvezdáreň v Trenčíne začala oficiálne svoju činnosť 1. februára 1973, bola súčasťou Okresného osvetového strediska. Profesorovi Cvachovi sa podarilo dostať z hvezdárne v Hlohovci na vtedajšiu dobu špičkový astronomický ďalekohľad  Newton s priemerom zrkadla 31 cm a s ohniskovou vzdialenosťou 1500 cm. Hvezdáreň mala dve oddelenia - pozorovateľské a popularizačné. Nachádzali sa tu okrem pozorovateľne aj klubové, prednáškové, kancelárske a ubytovacie priestory. Postupne sa vybavila menšími prenosnými  astronomickými prístrojmi. Po roku 1989 sa budova stala v rámci reštitúcie majetkom rehoľného rádu. Ten priestory observatória prebudoval na kláštor a samotná pozorovateľňa sa stala nedostupnou a nefunkčnou. V rámci spolupráce medzi spoločnosťou TAS  a Gymnáziom Ľudovíta Štúra bol vypracovaný projekt nového objektu astronomickej pozorovateľne. Projekt podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj, a tak sa v polovici roka 2005 začalo s úpravou strechy na budove gymnázia. Od januára 2006 je tu  nová astronomická pozorovateľňa , ktorá nesie meno zakladateľa a prvého riaditeľa hvezdárne v Trenčíne, prof. Cvacha. Pozorovateľňa bola v roku 2010 zatvorená. V apríli 2017 ju opäť otvorila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v  spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.