Poslanie

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha je účelovým zariadením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom je popularizácia prírodných,  technických a humanitných vied. Popri hvezdárni pôsobí aj astronomický krúžok. Hvezdáreň ponúka pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na témy z rôznych  oblastí vedy a techniky, cestovateľské prednášky, klubovú činnosť a pod. Pozorovateľňa, v spolupráci s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v Trenčíne, poriada rozličné aktivity, ako napríklad „Dni Maximiliána Hella“, vedecko-popularizačnú konferenciu s účasťou širokej verejnosti, rôzne pozorovateľské expedície zamerané na výskum a sledovanie  meteorických rojov, jarnú školu časticovej fyziky pre stredoškolákov „Masterclasses“, akciu s názvom „Hvezdáreň na cestách“, určenú pre obyvateľov Trenčianskeho kraja, „Slnko v lete“ na kúpaliskách, „Hudobná hvezdáreň“ na popularizáciu vedy na letných hudobných  festivaloch, a podobne.