Výskum

Pozorovateľňa sa zapája do výskumných a rozvojových projektov v spolupráci s ostatnými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sú zverejňované na konferenciách a v odborných časopisoch. Vedecko-výskumná činnosť sa dotýka nasledovných oblastí:

 • Teória vyučovania fyziky
 • Pozorovanie meteorov
  Do tejto skupiny zaraďujeme rôzne častice, ktoré pri svojej púti okolo Slnka stretáva Zem na svojej dráhe.  Zväčša majú kometárny pôvod, kedy hovoríme o meteorických prúdoch, resp. rojoch. Typický príklad sú tzv. Leonidy, ktoré spôsobili v novembri roku 1998 nádherný astronomický úkaz. Z pozorovaných údajov je možné určiť hustotu medziplanetárnej hmoty v okolí Zeme a aktivitu kometárneho telesa v minulosti, jeho vek a pod. Pozorovanie medziplanetárnej hmoty (meteorov) má u nás veľkú tradíciu. Slovensko patrí k svetovej špičke  v pozorovaní meteorov. Pozorovania medzinárodne upravuje a riadi International Meteor  Organization (IMO).  Momentálne sa však ešte neradíme medzi jej členov.
 • Exoplanéty
  Prednedávnom spôsobil rozruch objav prvých planét  v iných hviezdnych systémoch. Keďže veľké svetové teleskopy majú málo pozorovacieho času, uplatňujú sa aj menšie, ktoré sú prepojené prostredníctvom siete. V Trenčíne sa Exoplanéty pozorujú zákrytovou metódou.
 • Meranie priemerov asteroidov zákrytovou metódou
 • Premenné hviezdy
  Premenné hviezdy patria do skupiny objektov, ktoré v krátkom čase podliehajú určitým zmenám odrážajúcim nejakú fyzikálnu príčinu.  Keďže takýchto hviezd je na oblohe neuveriteľné množstvo, profesionálne observatória ich nestačia všetky monitorovať. Práve preto sú na pozorovanie a kontrolovanie takýchto objektov vhodné najmä menšie hvezdárne. Do tohto pozorovacieho programu sa  zapájajú i  individuálni astronómovia. Všetky údaje o ich  pozorovaniach sa zaznamenávajú a štatisticky vyhodnocujú. I pri dnešnom vysokom počte známych premenných hviezd (viac ako 3 000 000) je toho ešte veľmi mnoho na objavovanie.