Ďalšie prístroje

Obrazový server, ktorý sa používa na spracovanie obrazu a digitálnych snímok.

CCD Kamera SBIG ST 9 XE je vysoko citlivá nielen vo viditeľnej oblasti spektra, ale aj v blízkej infračervenej a ultrafialovej oblasti. Chip je chladený na 50 stupňov pod teplotu okolia dvoma Peltierovými článkami, kvôli potlačeniu tepelného šumu. Predstavuje základný nástroj pre vedecké merania a pozorovania.