Exkurzie

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha v Trenčíne poskytuje možnosť exkurzií pre organizované skupiny návštevníkov. Exkurzie sú spojené s výkladom na témy, ktoré dopĺňajú učivo na stredných a základných školách. Pre návštevníkov z mimoškolského prostredia sú k dispozícii programy, ktoré prehlbujú všeobecno-prírodovedný rozhľad. Exkurzie môžu byť  vo večerných hodinách doplnené o nočné pozorovanie.