Adresa

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
ul.1. mája č.2
911 35 Trenčín

Tel.: 032/7434422

Korešpondenčná adresa

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Tel.: +421 32 7400 108
E-mail: hvezdaren@tnuni.sk