Dni Maximiliána Hella

„Dni Maximiliána Hella“ je  vedecko-popularizačná konferencia s účasťou verejnosti. Na túto akciu sú pozvaní  špičkoví vedci zo Slovenska i zahraničia a prednášajú o najnovších vedeckých objavoch pútavou a zrozumiteľnou formou. V minulosti boli hosťami tejto akcie prof. Traubner, doc. Hašto, Dr. Grygar, doc. Černý a ďalší. Podujatie nie je zamerané výlučne na prírodné vedy, ale na svoje si prídu aj priaznivci humanitných a technických vied.