Meteorické expedície

Astronomická pozorovateľňa organizuje expedície – „Astronomické párty“ v lone  prírody, zamerané na výskum a sledovanie meteorických rojov. Podujatie býva doplnené o táborák,  opekanie a sledovanie zaujímavých objektov nočnej oblohy. Na akcii je prítomný odborný a pedagogický dozor pre deti a mládež. Expedície sa môžu zúčastniť dospelí a  deti od 13 rokov s písomným  súhlasom rodiča.