Hudobná pozorovateľňa

Touto akciou spoločne popularizujeme vedu na letných kultúrnych  a hudobných  festivaloch, či iných hudobných podujatiach. Spolupracujeme pritom s agentúrou Topfest, i ďalšími hudobnými  a kultúrnymi  agentúrami.